"Vi kan inte fortsätta att göra havet till en soptipp", förklarade Teófilo Cunha, regionsekreterare för hav och fiske på Madeira, vid överlämnandet av "OceanLit"-flaggan till de 11 första fartygen som kunde delta i projektet.

Teófilo Cunha sade att detta är symbolen för att fartygen återlämnar allt skräp som produceras ombord och fortsätter med insamlingen av allt skräp som de hittar under fiskeverksamhet och navigering, särskilt material från fiskeredskap som lämnas på drift i havet.

"Under de första månaderna i år samlades cirka två ton fiskeredskap som hittades drivande i regionens havsvatten in, liksom flaskor, plast och däck", sade han.

OceanLit är en del av ett projekt som samfinansieras till 85 procent av Europeiska unionen genom programmet Interreg MAC 2014-2020 inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och som innebär att man i fiskehamnarna i Funchal, Caniçal, Porto Monos, Paul do Mar och Porto Santo placerar ut särskilda behållare för mottagning av marint skräp som är kopplat till fiskeverksamhet.

Den regionala sekreteraren från Madeira betonade att dessa 11 fartyg "är de första av många" som han hoppas kommer att ansluta sig till projektet.