"Faktorer kan ha bidragit till denna ökning av incidensen, bland annat den minskade följsamheten till icke-farmakologiska åtgärder, påsken och den betydande ökningen av spridningen av varianter med större överföringspotential", står det i ett dokument från generaldirektoratet för hälsa. (DGS) och det nationella institutet för hälsa Doutor Ricardo Jorge (INSA).

I måndags låg sju-dagarsincidensen på 970 fall per 100 000 invånare och med en ökande trend, medan överförbarhetsindexet (Rt) steg från 1,03 till 1,13 på nationell nivå.

"Effekten på sjukhusinläggningar och allmän dödlighet är liten, även om ökningen av incidensen kan förutsätta en ökning av efterfrågan på vård och dödlighet, särskilt i de mest utsatta grupperna", varnar rapporten.