I ett uttalande säger PSD i Lissabon att "vänstermajoriteten i Lissabons kommunfullmäktige har genomdrivit sin vilja att förbjuda biltrafik på Avenida da Liberdade på söndagar och helgdagar och att sänka trafikhastigheten med 10 %". kilometer [i timmen] i staden", utan att det har skett "ett offentligt samråd med befolkningen, utan att samråda med näringsidkare, kulturombud eller församlingsråd".

"PSD Lisboa kommer att göra allt för att försöka hitta en lösning som uppfyller befolkningens önskemål och behov, även ur juridisk synvinkel, med tanke på avsaknaden av föregående offentligt samråd och avsaknaden av yttranden och studier från tjänsterna, som i slutändan kan upphäva beslutet", står det i notisen som publicerats på partistyrelsens Facebook-sida.

För PSD beslutade de fullmäktigeledamöter som godkände förslaget till Livre att gå vidare med "sin vilja som inte på något sätt är förenlig med det demokratiska sätt på vilket beslut ska fattas, med människor och för människor".