"I april förra året gjorde kryssningsfartyg 62 uppehåll i Madeiras hamnar", står det i informationen från administrationen för Madeiras hamnar (Apram).

I jämförelse med samma månad 2019, före Covid-19-pandemin, motsvarar denna totalsumma nio fler mellanlandningar i Porto do Funchal (44 under 2019) och sju fler i Porto Santo (två under 2019)".

Apram framhåller att "under de senaste tio åren, endast i november 2012, som var ett helt exceptionellt år", registrerades 64 mellanlandningar, varav en i Porto Santo.

Färre passagerare

Även om antalet mellanlandningar av fartyg har ökat har inte samma sak hänt när det gäller antalet passagerare i transit på Madeira.

"I april förra året rörde sig 44 810 passagerare, 33 639 färre än under samma period 2019".