"Det föreslogs för regeringen [...] att anslutningen till Francisco Sá Carneiros flygplats skulle tidigareläggas", sade Carlos Fernandes.

IP:s vice ordförande talade vid Portugal Railway Summit 2022, som äger rum vid kryssningsterminalen Porto de Leixões i Matosinhos, i Portodistriktet.

Förslaget är kopplat till den eventuella tillgången till medel från uppskjutandet av investeringarna i anslutningen till Oriente-stationen i Lissabon.

"Två faser planerades, IP föreslog regeringen att en tredje fas skulle inrättas", vilket motsvarar sträckan Carregado - Lissabon, så att denna "försenas, troligen, till efter 2040".

Enligt Carlos Fernandes gjorde de två eller tre minuter som förlorades på resan till Lissabon på grund av att detta arbete inte kunde genomföras, det möjligt att avsätta medel för anslutningen till flygplatsen Francisco Sá Carneiro i Maia, som betjänar Porto, norra delen av landet och Galicien.

Projektet med höghastighetsjärnväg förväntas vara klart 2030, och den första fasen motsvarar sträckan Porto - Soure (Coimbra), med arbeten mellan 2026 och 2028.

Flygplatsen planerades ursprungligen i den andra fasen, som innefattar anslutningen till Vigo, men IP har nu för avsikt att tidigarelägga detta.