"Jag tror inte att Portugal kan gå tillbaka till abortfrågan. Det var nödvändigt att de radikala, religiösa linjerna i denna fråga fick en brutal tyngd. Och i dag finns det inga röster för ett upphävande/omvändning av lagstiftningen."

Presidenten svarade Diário de Notícias, som frågade statschefen om det beslut som USA:s högsta domstol ska meddela på måndag om att olagliggörandet av abort som dekreterades 1973 är grundlagsstridigt.

Marcelo Rebelo de Sousa var under hela sin politiska karriär och som TV-kommentator en av rösterna mot legaliseringen av frivilligt avbrytande av graviditet i Portugal. När denna fråga 1988 gick till folkomröstning, ingick Marcelo, som då var ordförande för PSD, en överenskommelse med premiärminister António Guterres (PS) om att stoppa ikraftträdandet av en lag som antogs i parlamentet samma år och som tillät abort upp till 12 veckor på kvinnans eget beslut.