Den så kallade menstruationsledigheten, som är avsedd för kvinnor som lider av svåra och handikappande smärtor på grund av menstruation, kommer enligt El País att helt och hållet övertas av socialförsäkringen från början.

Den nya abortlagen gör det också möjligt att avbryta en graviditet från 16 års ålder utan krav på föräldrarnas samtycke. Lagförslaget måste fortfarande gå igenom parlamentet, så det kan dröja innan det godkänns och träder i kraft.

I detta lagstiftningspaket, vars diskussioner mellan ministerierna tog flera dagar, ingick åtgärder som t.ex. en sänkning av momsen på hygienprodukter, t.ex. bindor och tamponger, vilket den spanska regeringen hade lovat.