Rui Abreu, regionchef för gemenskaper och externt samarbete, förklarade utan att ange några siffror att den venezuelanska gemenskapen framför allt består av familjemedlemmar och vänner till Madeiras emigranter som återvände till regionen mellan 2016 och 2019 på grund av den politiska och socioekonomiska instabiliteten i det sydamerikanska landet.

Brittisk gemenskap

Den näst största invandrargruppen som är bosatt på Madeira är britterna, följt av brasilianare, tyskar och fransmän.

"Innan konflikten mellan Ryssland och Ukraina såg vi en kraftig ökning av ryska medborgare och ukrainska medborgare som begärde att få bosätta sig på Madeira", säger Rui Abreu och förklarar att invandrare i allmänhet söker sig till skärgården för att bo där på grund av "social stabilitet" och "utmärkt klimat".

"Jag tror att detta är en trend som kommer att fortsätta", förklarade han.

Å andra sidan framhöll ordföranden för högkommissariatet för migration det "harmoniska sätt" på vilket de olika samhällena lever tillsammans i den autonoma regionen.