António Lacerda Sales sade att apkoppor "inte är en sjukdom som drabbar riskgrupper" utan "en sjukdom som drabbar riskbeteenden" och som alla kan drabbas av.

Tjänstemannen bekräftade att de 14 fall av sjukdomen orsakad av apkoppor som hittills konstaterats i Portugal "alla är stabila" och följs upp.

"Det är en självbegränsande sjukdom, det vill säga att den ännu inte har någon specifik behandling", förklarade statssekreteraren och tillade att övervakning sker "genom sekvensering och genom uppföljning av dessa patienter".

Tjänstemannen medgav att man vet mycket lite om sjukdomen och att det är en fråga som håller på att studeras.

Monkeypox-viruset tillhör släktet Orthopoxvirus (smittkoppor är det mest kända av detta släkte) och sjukdomen överförs genom kontakt med djur eller nära kontakt med smittade människor eller kontaminerade material.

Sjukdomen är sällsynt och sprids vanligtvis inte lätt bland människor.

Detta är första gången som infektion med monkeypoxvirus har upptäckts i Portugal.