Det är "ytterligare ett stort dammoln från Sahara" som kommer att ligga över södra och centrala Europa mellan idag och måndag, säger Copernicus-systemet i ett uttalande och tillägger att 2022 är, och kommer att fortsätta att vara, ett år med "höga dammtransportnivåer över Medelhavet och delar av Europa".

"De högsta värdena" på Iberiska halvön väntas på lördag och söndag, den dag då dammet, "med mycket höga värden" av koncentration i atmosfären, också kommer att nå Centraleuropa.