"Mellan den 1 juni 2020 och den 10 maj 2022 registrerades 3 982 250 nya fall av covid-19-infektion i BI SINAVE. Lägg till detta värde 194 244 episoder av reinfektion, enligt den föreslagna definitionen, som utgör 4,65 % av de totala anmälningarna", står det i en teknisk rapport från DGS.

Enligt dokumentet är prevalensen av fall av återinfektion högst under den period då Ómicron-varianten av SARS-CoV-2 är vanligare, med en andel på 6,10 %, vilket överträffar de cirka 2 % under den period då Delta- och Alpha-varianterna var dominerande, och endast 0,35 % vid tiden för den ursprungliga varianten som identifierades i Wuhan, Kina.

De fall som registrerats på BI SINAVE-plattformen - National Epidemiological Surveillance System - anses vara misstänkta för återinfektion när det finns ett positivt test 90 dagar efter den senaste infektionsepisoden, i enlighet med Världshälsoorganisationens definition.

"Uppkomsten av Ómicron-varianten av oroande karaktär förändrade sannolikheten för återinfektion, där återinfektion är fem gånger mer sannolik än med varianten av oroande karaktär Delta", står det i den tekniska rapporten, och man tillägger att för att bibehålla noggrannheten och tillförlitligheten i processen för epidemiologisk övervakning var det nödvändigt att uppdatera metodiken för att räkna fall och införliva misstankar om återinfektion.