Enligt SPAIC förväntas mycket höga koncentrationer av pollen i atmosfären i alla regioner på fastlandet och låga nivåer på Azorerna och Madeira.

"Det bör noteras att vid denna tid på året finns det i nästan hela landet pollenkorn med hög allergiframkallande förmåga i luften i betydande halter, t.ex. från gräs, parietaria, plantain och chenopodium samt från olivträdet".

Enligt prognoserna kommer pollen från oliv- och ekträd, gräs, parietaria, plantain och chenopodium att dominera fram till torsdag (26 maj) i Lissabon- och Setúbalregionen.

I Porto (mellan Douro- och Minho-regionen) är det pollen från ek- och olivträd samt gräsväxter, parietaria, plantain och nässlor som dominerar.

I regionen Trás-os-Montes och Alto Douro kommer pollen främst från ekar, tallar och olivträd samt från gräsväxter, parietaria, sorrel och plantain.

I Coimbra (Beira Litoral-regionen) dominerar pollen från oliv- och ekträd, nässlor och parietaria samt gräs.

I regionen Beira Interior utmärker sig pollen från ek, olivträd och tall, gräsväxter, vallört och parietaria.

I Alentejo-regionen finns det rikligt med pollen från oliv- och korkekar och från gräs-, plantain- och parietaria-växter.

I Algarve-regionen dominerar pollen från oliv- och ekträd och gräsväxter, plantain och chenopodium.

Enligt SPAIC bör man undvika utomhusaktiviteter när pollenkoncentrationerna är höga.

"Att gå i trädgården, klippa gräsmattan, campa eller utöva utomhussporter ökar exponeringen för pollen och risken för allergier".