I ett uttalande säger kommissionen att Portugal - liksom Danmark och Frankrike - inte har antagit åtgärder för att främja energieffektivitet, som skulle ha införlivats senast den 25 oktober 2020.

I den aktuella EU-lagstiftningen fastställs också ett bindande EU-mål för energieffektivitet på minst 32,5 procent till 2030.