"Portugal är i hela Europa ett av de länder som mest känner och kommer att känna mest av effekterna av klimatförändringarna, extrema fenomen och stigande vattennivåer", sade ministern.

Duarte Cordeiro betonade att "hela kusten kommer att kräva permanenta, vaksamma och ihärdiga åtgärder för att fylla på stränderna, ersätta dynsystemet och underhålla kustförsvarsstrukturerna".

Ministern erinrade om att "viktiga investeringar på kusten" redan planeras, med resurser för EU-finansiering, på 143ME, varav 118ME redan har godkänts och cirka 77ME har utförts.