Detta kommer efter att Bryssel godkänt att medel mobiliseras för landsbygdsutveckling. Portugals jordbruksminister sade att stödet kan uppgå till 15 000 euro för enskilda eller kollektiva jordbrukare och upp till 100 000 euro för livsmedelsföretag.

Medlen är avsedda att stödja extensiv boskapsuppfödning, som drabbats av ökade ransoner och torka, men även andra sektorer som drabbats av ökade produktionskostnader, t.ex. frukt, vin och permanenta och tillfälliga grödor.