Den nuvarande infektionsvågen av SARS-CoV-2, som väntas nå sin kulmen under första halvan av juni, kommer att orsaka cirka 30 miljoner förlorade arbetstimmar, enligt en rapport från Instituto Superior Técnico om pandemin.

"I denna sjätte våg beräknas kostnaden för att låta Covid-19-viruset cirkulera fritt till mer än 30 miljoner arbetstimmar på grund av sjukskrivning och isolering, vilket kommer att ha en relevant inverkan på Portugals bruttonationalprodukt", står det i riskbedömningen från Instituto Superior Técnico (IST).

Enligt det dokument som utarbetats av Henrique Oliveira, Pedro Amaral, José Rui Figueira och Ana Serro, som ingår i denna arbetsgrupp som samordnas av IST:s ordförande Rogério Colaço, är uppskattningen "inte mindre än 30 miljoner förlorade timmar" och tar hänsyn till prevalensen av infektioner och deras förekomst i den aktiva befolkningen, med avdrag för arbetslöshetsgraden.

Enligt IST:s experter bygger denna prognos också på antagandet att toppen av den nuvarande sjätte vågen av fall kommer att nås under den första veckan i juni.

Sjätte vågen

"Möjligheten av en sjätte våg [som framfördes i den senaste rapporten av den 9 maj] har tydligt bekräftats", står det också i IST-dokumentet, och det framhålls att analysen av officiella uppgifter om pandemin i Portugal "visar på en ökning av antalet" fall, sjukhusinläggningar och dödlighet, men med en "mindre intensiv acceleration än under föregående vecka".

I rapporten varnas också för att övervakningen av pandemins siffror måste ske på ett "strikt och öppet sätt fram till dess att Världshälsoorganisationen förklarar att pandemin är över".