Föreningens ordförande, José Osório, sade att studien "borde ha tagit hänsyn till de nationella uppgifter som publiceras av de behöriga myndigheterna och som är mycket mer representativa, opartiska och trovärdiga".

Enligt studien ligger portugisiska äpplen och päron på andra plats i rankingen över den högsta andelen kontaminerad frukt under 2019.

I 85 % av de portugisiska päron som testades och i 58 % av alla äpplen som testades hittades kontaminering med farliga bekämpningsmedel.

AFA beklagade den "mycket negativa inverkan på sektorn" som nyheten om denna studie orsakade.

Enligt honom var nyheten ett resultat "av en opålitlig rapport som inte tog hänsyn till flera viktiga aspekter, till att börja med ett representativt urval, antingen i antal eller i insamlingspunkter, MRL [maximala gränsvärden för avfall] eller till och med vilka, eller analysmetoderna och de laboratorier som använts".

"Den inhemska produktionen har flera kontroller, från producent till konsument, och dessa kontroller utförs av olika enheter, statliga eller inte, men alla är certifierade för ändamålet", garanterade han.