"När det gäller IT-brottslighet noterades en utveckling med ökande hot, nämligen när det gäller den växande professionaliseringen av högt organiserad transnationell IT-brottslighet som ägnar sig åt utpressning eller digitala bedrägerier", står det i uttalandet.

I dokumentet betonas också "den faktiska försämringen av internationella cyberbrottsliga operationer mot den portugisiska digitala strukturen, med konsekvenser som blir alltmer synliga för allmänheten och som har en störande potential för den sociala eller ekonomiska dynamiken, nämligen i samband med ransomware-operationer" (skadlig programvara som används för att blockera data från datorer och servrar genom användning av någon typ av kryptering).

Cyberspionage

När det gäller cyberspionage mot portugisiska mål anges det i rapporten att det har funnits en "kontinuitet i förekomsten av cyberattacker som syftade till att äventyra offentliga och privata mål samt enheter av strategisk betydelse".

Enligt RASI är det ett "ihållande hot med möjlighet till utveckling när det gäller dessa handlingars sofistikering, volym och störande konsekvenser".