Förra året fick vd:arna för de största portugisiska företagen som är noterade på den nationella börsen i genomsnitt 32 gånger mer än arbetstagarna i dessa företag, enligt en rankning som gjorts av Proteste Investe, tidningen Deco, och som rapporterats av Renaissance radio.

Jerónimo Martins vd, Pedro Soares dos Santos, leder listan och har fått mer än 3 miljoner euro 2021, vilket är en ökning med 19,3 % jämfört med 2020 och ett belopp som är nästan 263 gånger högre än genomsnittet av lönerna för de anställda hos ägaren till Pingo Doce.

Därefter följer Cláudia Azevedo, ledare för Sonae, som fick 1,6 miljoner euro 2021, det vill säga ett värde som är 77 procent högre än den genomsnittliga lönen för hennes anställda.

På tredje plats kommer Gonçalo Moura Martins, vd för Mota-Engil, vars årliga ersättning är 73,3 gånger högre än den genomsnittliga lön som byggföretaget tar ut.

Förutom 14 av de 15 börsbolag som finns i PSI analyseras i denna ranking även Cofina, Impresa och Novabase som finns i PSI Geral.