Enligt DGS upptäcktes de två misstänkta fallen på Madeira.

När Lusa kontaktade chefen för det nationella programmet för viral hepatit, Rui Tato Marinho, sade han att sjukdomssituationen i Portugal "är lugn".

"Det har gått nästan en månad sedan detta började i Portugal och vi har i genomsnitt haft ett fall varannan dag, alla med en gynnsam utveckling", sade hepatologen och tillade att några barn var inlagda på sjukhus, några hade gulsot, men alla mår bra.

När Rui Tato Marinho talade om situationen på europeisk nivå sade han att det finns drygt 300 fall, vilket ledde till ett dödsfall i Irland. De övriga dödsfallen inträffade "i länder med mycket olika hälsovård", nämligen i Indonesien, Mexiko, Palestina och USA.

Specialisten lyfte fram det faktum att i Storbritannien, där de första fallen av akut barnhepatit av okänt ursprung dök upp, har uppkomsten av nya fall minskat. "Det ser ut som om sjukdomen kan vara på väg att avta", påpekade han.