Enligt det brittiska inrikesministeriet hade 444 490 ansökningar från portugisiska medborgare den 31 mars kommit in i systemet för EU:s bosättningsprogram [EU Settlement Scheme, EUSS], varav 431 130 hade behandlats.

Av dessa beviljades 241 320 permanent status, 160 750 tillfällig titel och 29 060 avvisades, ogiltigförklarades eller ansågs ogiltiga.

Den 31 mars 2022 hade endast 24 960 portugisiska invånare i Förenade kungariket övergått från provisorisk status ("pre-settled status") till permanent status ("settled status"), som beviljas efter fem års oavbruten vistelse i landet.

Denna ändring måste göras innan den provisoriska statusen upphör att gälla, när femårsperioden har uppnåtts, och innebär att man måste upprepa den ansökningsmetod som gjordes tidigare, tillsammans med bevis på "kontinuerlig bosättning" eller motivering för längre frånvaro.

Portugisiska omedvetna

Processen är obligatorisk för alla som vill behålla rätten att bo, arbeta eller studera i landet, men vissa organisationer befarar att många glömmer eller inte är medvetna om dess betydelse.

I en studie från University of Oxford's Migration Observatory som publicerades i mars varnades för hinder för att uppdatera Storbritanniens stadga om uppehållstillstånd efter Brexit eftersom det krävs mer information.

"Det är svårare att tillhandahålla bevis för vissa grupper som inte har regelbundna förbindelser med offentliga organ, till exempel hemlösa, informella arbetstagare eller vissa icke arbetande kvinnor som tar hand om barn", betonas det i dokumentet.

Sårbara personer, t.ex. äldre, minderåriga inom socialtjänsten och fångar, står inför ytterligare utmaningar på grund av brist på information, digitala färdigheter eller språkbarriärer.