RASI 2021 rapporterar att 1 042 medlemmar av säkerhetsstyrkorna och säkerhetstjänsten skadades till följd av operativ verksamhet, varav 18 behövde läggas in på sjukhus och 1 024 fick lindriga skador.

Antalet poliser som behövde läggas in på sjukhus ökade med 157 % under 2021 jämfört med 2020, medan antalet lindriga skador hos delar av säkerhetsstyrkorna och säkerhetstjänsten ökade med 21 %.

RASI framhåller också att en officer från det republikanska nationalgardet dog i tjänsten förra året.