"Under 2021 utvisades/deporterades/flyttades 370 portugisiska medborgare till Portugal, varav 276 (74 %) från europeiska länder och 94 (26 %) från länder utanför Europa", står det i fjolårets RASI, som godkändes denna vecka.

Enligt rapporten ökade antalet utvisningar av portugisiska medborgare med cirka 22 procent på grund av "lättnader i de restriktiva åtgärder som vidtagits för att mildra effekterna av pandemikrisen med kovid-19", dvs. återöppnande av luftrummet och återupptagande av invandringsverksamheten runt om i världen.

RASI lyfter fram utvisningarna av portugiser från Norge, där 95 personer utvisades, följt av Frankrike (50), Storbritannien (42), Luxemburg (32), Sverige (14), Nederländerna (10), Tyskland (9), Finland (7), Belgien (5), Danmark (4), Österrike, Grekland och Schweiz (två vardera) samt Ungern och Montenegro (en vardera).

I dokumentet noteras också att 44 portugisiska medborgare utvisades från Kanada, 12 från USA, 10 från Peru, 7 från Brasilien, 6 från Australien, 6 från Venezuela, 3 från Angola, 2 från Moçambique, 1 från Kina, Israel, Senegal och Turkiet.

RASI visar också att 1 272 portugiser var frihetsberövade utomlands i slutet av 2021, 42 fler än 2020.

Flest portugiser hölls kvar i Europa (1 064), följt av den amerikanska kontinenten (161), Asien (20), Oceanien (16) och Afrika (11).