"Det fanns en ökande trend i sjukhusbeläggningen av fall av Covid-19, med 1 842 sjukhusvårdade fall den 23 maj (+27 % jämfört med föregående vecka)", skriver dokumentet från generaldirektoratet för hälsa (DGS) och från det nationella institutet för hälsa, doktor Ricardo Jorge (INSA).

Enligt dokumentet uppvisade alla åldersgrupper en "växande trend" när det gäller inskrivningar på avdelningar under den senaste veckan, och man förväntar sig att det, med tanke på den ökade förekomsten av nya infektioner, fortfarande kommer att ske en ökning av efterfrågan på vård och dödlighet, särskilt i de mest utsatta grupperna.