För två veckor sedan meddelade Lissabons kommunfullmäktige att de 21 radarsystem som nyligen ersatts av ny utrustning skulle tas i drift från och med onsdagen den 1 juni, och att de övriga 20 radarsystemen på nya platser kommer att tas i drift från och med samma datum, men "gradvis".

Kommunen, som leds av Carlos Moedas (PSD), sade att målet med de nya radarnätverken är att "öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor i Lissabon".

Införandet av de nya radarerna som en trafiksäkerhetsåtgärd beslutades av den tidigare kommunledningen, under Fernando Medinas (PS) ordförandeskap, och representerar en total investering på 2,142 miljoner euro.

Enligt kommunen är de nya apparaterna "modern utrustning med den senaste tekniken som gör det möjligt att samtidigt kontrollera hastigheten på flera körfält och i båda riktningarna", medan de gamla radarerna endast gör det möjligt att kontrollera hastigheten på ett enda körfält.