Alla fall som bekräftats av Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) gäller män i åldrarna 19-61 år, varav de flesta är under 40 år, uppger DGS på sin webbplats och tillägger att identifierade fall fortfarande följs upp kliniskt och är stabila.

"De flesta infektionerna har hittills rapporterats i Lissabon och Vale do Tejo, men det finns även fall i regionerna i norr och Algarve", meddelar hälsomyndigheten och tillägger att den information som samlats in genom epidemiologiska undersökningar analyseras för att bidra till bedömningen av utbrottet på nationell och internationell nivå.