Infarmed sade i ett uttalande som publicerades på sin webbplats att det som en del av en inspektionsåtgärd identifierades att tre partier av detta medicinska schampo, från tillverkaren Omega Pharma International NV, distribuerade av företaget Perrigo Portugal, Lda. med utgångsdatum hade en självhäftande etikett som täckte och ändrade utgångsdatumet som trycktes på produktetiketten, fanns tillgängliga på den nationella marknaden.

"Även om tillverkaren har presenterat tekniskt-vetenskapliga bevis som stöder den nya, längre hållbarhetstiden, befinner sig de aktuella partierna i en oregelbunden situation eftersom informationen om hållbarhetstiden måste vara otvetydig och outplånlig eftersom de är en kritisk aspekt ur säkerhetssynpunkt och prestanda för användaren", säger den nationella myndigheten för läkemedel och hälsoprodukter.

Företaget Perrigo Portugal har därför omedelbart och frivilligt avbrutit försäljningen av de produkter av de berörda partierna som företaget fortfarande hade i lager.