I ett uttalande säger den enhet som förvaltar bron att stängningen beror på behovet av topografiska kontroller inom ramen för det pågående arbetet med infrastrukturen.

Som ett alternativ föreslår Lusoponte att man använder bron 25 de Abril och att man följer de restriktioner som gäller för denna passage när det gäller transport av farligt material, vilket endast är tillåtet mellan kl. 02.00 och 05.00.

I april meddelade företaget att körbanornas bredd kommer att minskas fram till början av november på grund av arbetena, även om de sex cirkulationskörfälten bibehålls.