"Vi är för entreprenörernas initiativfrihet, om ett företag anser att det är mer lönsamt att arbeta fyra dagar är det upp till företaget, om det vill arbeta en dag är det ett problem som inte är vårt", sade Miguel Albuquerque och betonade: "Vi är för att regeringarna inte ska lägga sig i ekonomin".

"Regeringen behöver inte vara en företagare, regeringen måste ha en rättslig ram och en stabil ram för att företagen ska kunna utveckla sin verksamhet, sälja sina produkter och tjänster i linje med kundernas krav", förklarade han.

Miguel Albuquerque kommenterade arbetsminister Ana Mendes Godinhos tillkännagivande att republikens regering, under ledning av PS, kommer att genomföra en undersökning tillsammans med arbetsmarknadens parter där krav och villkor för pilotprojekt om fyradagarsveckan kommer att definieras.