Ana Mendes Godinho förklarade för journalister i Viseu att regeringen beslutat att genomföra "en studie om nya sätt att organisera arbetstiden, nämligen fyradagarsveckan, som är en del av en stor uppsättning kraftfulla och ambitiösa mål inom ramen för agendan för anständigt arbete".

"Efter diskussionen om denna studie kom flera företag och uttryckte sin vilja att delta i pilotprojekt", sade ministern för arbete, solidaritet och social trygghet, men vägrade att ge mer detaljer om dessa företag.

Enligt tjänstemannen kommer "nästa steg verkligen att vara studien", för att "definiera kraven och parametrarna" och sedan "kunna gå vidare med pilotprojekt".