Det finns också planer på en flytande pool i marinan framför området.

Enligt en rapport från Expresso kommer hotellet att placeras i ett utrymme som upptas av fyra lediga lagerlokaler vid Doca de Santo Amaro, bredvid restaurangerna 5 Oceanos.

Omstruktureringen av området kommer att innebära en investering på 12 miljoner euro av samma portugisiska grupp som renoverade ett helt kvarter i Cais do Sodré för hotellet Corpo Santo.

"Det är helt logiskt att ha ett hotell här", säger Pedro Pinto, generaldirektör för Corpo Santo, till Expresso.

"Vi tror att vi har kapacitet att skapa ett projekt som ger mervärde till det som redan finns här", sade han.

Lagerlokalernas fasad och struktur kommer att bevaras, liksom det traditionella teglet. Ansvarig för projektet är den tyske arkitekten Martin Dunke från PONTO i studio.

"Strukturen kommer att förbli densamma eftersom hotellets attraktionskraft har sina rötter i dess integration med allt som är karakteristiskt för detta område", bekräftade Pinto.

Interiörerna i lagerlokalerna, som stått tomma sedan 2017, revs av säkerhetsskäl. Insidan av det färdiga hotellet kommer att innehålla två våningar ovanpå en bottenvåning som kommer att hysa ett receptions- och restaurangområde samt några rum.

Dessutom väntar Corpo Santo-gruppen också på godkännande för ett projekt för att skapa en flytande pool framför hotellet, mitt i marinan i Porto de Lisboa.