Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) transporterades 37,6 miljoner människor under första kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 1,1 procent jämfört med första kvartalet 2019. Alla andra indikatorer ligger fortfarande under siffrorna från tiden före koviden.

Under årets första tre månader transporterade de nationella flygplatserna 8,3 miljoner passagerare, vilket motsvarar en ökning med 465,7 procent jämfört med samma period 2021, men en minskning med 25,4 procent jämfört med första kvartalet 2019.

Under samma period transporterades 46,2 miljoner personer med tunnelbana, vilket motsvarar en ökning med 135,7 procent jämfört med 2021, men en minskning med 25,8 procent jämfört med 2019. Med totalt 28,7 miljoner transporterade passagerare, vilket motsvarar 62,1 procent av det totala antalet passagerare (-0,8 p.p.), ökade efterfrågan på Lissabons tunnelbana med 146,3 procent jämfört med 2021 (-33,2 procent jämfört med 2019). Efterfrågan på Metro do Porto ökade också kraftigt (+129,9 procent jämfört med 2021), med 13,8 miljoner transporterade personer.