I slutet av maj ökade torkan avsevärt i alla områden i landet, och 97,1 % av landet upplevde "allvarlig torka" under den perioden, meddelar det portugisiska havs- och atmosfäriska institutet (IPMA).

Siffran innebär en kraftig ökning från slutet av föregående månad, då torkan endast drabbade 4,3 % av landet. enligt det meteorologiska torkindexet (PDSI). Även i april klassificerades ingenstans i Portugal i kategorin "extrem torka".

Resten av landets territorium klassificerades som "måttlig torka" med 1,5 % och "extrem torka" med 1,4 %.

Institutet, som delar in indexet i nio kategorier från "extrem nederbörd" till "extrem torka", uppger att maj månad var den varmaste på 92 år.

Institutet uppgav också att i 20 % av alla väderstationer uppmättes den högsta lufttemperaturen i maj mellan klockan 00.00 och 08.00.

Dessutom minskade markens vattenhalt avsevärt i hela landet, och regionerna Alentejo, Algarve, Central, Tagusdalen och norra Portugal noterade alla en 20-procentig minskning av markens vattenhalt.