"Tyvärr har vi återigen fått uppleva långa väntetider som översteg tre timmar i ankomstområdet på Lissabons flygplats på grund av bristen på resurser och SEF:s gränskontrollstationer i drift", säger ANA Aeroportos i ett uttalande. .

Förseningarna pågick fram till klockan 17.00, men därefter förbättrades situationen och väntetiderna minskade, tillade de.

"Även om ANA vet att den beredskapsplan som MAI (ministeriet för inrikesförvaltning) har tillkännagivit genomförs gradvis, har ANA redan varnat de behöriga myndigheterna, nämligen SEF, och hoppas att en kontinuerlig förstärkning kommer att säkerställas så snart som möjligt", betonade de.

I pressmeddelandet framhöll ANA att man hade förstärkt stödgrupperna för passagerarna och tillhandahållit vatten.