Portugals turistindustri förväntas återhämta sig till samma nivåer som före pandemin år 2023, enligt en studie från World Travel and Tourism Council, ett globalt affärsforum för rese- och turistindustrin.

Sektorn skulle kunna vara värd upp till 39,5 miljarder euro nästa år och utgöra 17,4 % av Portugals nationella ekonomi.

Ytterligare 3 200 arbetstillfällen förväntas skapas. Turistindustrin förväntas nå över en miljon arbetstillfällen i slutet av 2023.

Enligt de senaste uppgifterna från WTTC förväntas BNP i samband med resor och turism växa årligen med i genomsnitt 3,4 % under det kommande decenniet, vilket är mer än tre gånger så mycket som landets totala ekonomi (1,1 %), och nå över 50 miljarder euro (20,2 % av BNP) år 2032.

Prognoserna visar att sektorn kommer att kunna skapa nästan 193 000 arbetstillfällen under de kommande tio åren, med ett genomsnitt på över 19 000 nya arbetstillfällen per år, och att den kommer att nå över 1,1 miljoner arbetstillfällen år 2032.

"Efter de förödande effekterna av covid-19 visar Portugal en stark återhämtning och i slutet av detta år förväntas sektorns totala bidrag till BNP öka med 54,7 % till mer än 35,8 miljarder euro, vilket motsvarar 16,2 % av den totala BNP", heter det i uttalandet.

"Sysselsättningen inom sektorn [år 2022] förväntas öka med 5,6 % och nå nästan mer än 953 000 arbetstillfällen", fortsatte man.

Enligt WTTC:s partner inom dataanalys, ForwardKeys, "visar de senaste flygbokningsuppgifterna på en lovande sommar" för Portugal. De "visar att landet (...) kommer att bli det fjärde mest populära europeiska resmålet i sommar, med en årlig ökning av antalet internationella ankomster med 179 %".

Uppgifterna visar att flygbokningarna överträffar nivåerna före pandemin, med bokningar från USA, Nederländerna, Danmark och Tyskland som ökar med 41 %, 36 %, 29 % respektive 11 %.

I rapporten konstateras att sektorns totala bidrag till BNP uppgick till 17,1 % (37,6 miljarder euro) under 2019, vilket sjunker till endast 8,7 % (17,4 miljarder euro) under 2020.

Sektorn stod också för mer än en miljon arbetstillfällen, "innan pandemin satte stopp för det internationella resandet, vilket resulterade i en förlust av 160 000 arbetstillfällen (15,6 %), vilket sjönk till 850 000 år 2020".

Enligt rapporten började återhämtningen i denna sektor år 2021, då den ökade med 32,6 % på årsbasis och uppgick till 23,1 miljarder euro. Återhämtningen av antalet arbetstillfällen var dock långsammare, med endast 50 000 nya arbetstillfällen, för att nå en total siffra på 900 000.

WTTC hävdade "att sektorns bidrag till ekonomin och sysselsättningen kunde ha varit högre om det inte hade varit för Omicron-varianten, som ledde till en vacklande återhämtning över hela världen, med många länder som återinförde stränga reserestriktioner".