På kort sikt, sade ministern, kommer regeringen att gå vidare med "en beredskapsplan för månaderna juni, juli, augusti och september, med en mer artikulerad, förutseende och organiserad drift av akutmottagningarna inom den nationella hälso- och sjukvården".