Portugals inflationstakt ökade till 8 procent i maj, enligt den andra uppskattningen som publicerades av det nationella statistikinstitutet (INE), jämfört med 7,2 procent i april. Detta är den högsta siffran som uppmätts sedan februari 1993.

Även om fenomenet nu är mer utbrett fortsätter energi att ge det största bidraget till den höga prisökningen i Portugal. Energiinflationen accelererade till 27,3 procent (26,7 procent i april), den högsta nivån sedan februari 1985.

En annan komponent som har accelererat är prisindexet för obearbetade livsmedel, som låg på 11,6 procent i maj, jämfört med 9,4 procent i april.

Jämfört med april steg årsförändringstakten för bostäder, vatten, el, gas och andra bränslen samt alkoholhaltiga drycker och tobak i maj. Enligt statistikbyrån är de mest uppblåsta varorna el, naturgas, färsk eller kyld frukt, vin och heminredning.

"Däremot visade transport och kommunikation en minskning av förändringstakten på årsbasis till 10,8 procent respektive 2,2 procent (13,1 procent respektive 3,2 procent föregående månad)", sade INE.

För första gången sedan inflationen började accelerera i Portugal översteg den genomsnittliga variationen i inflationstakten under de senaste tolv månaderna 3 procent och nådde 3,4 procent i maj, jämfört med 2,8 procent i april.

Regeringen räknar med att priserna kommer att avta under andra halvåret.