"För att främja en ordnad och reglerad säker migration och för att bekämpa bristen på arbetskraft har en ny typ av visum skapats, nämligen ett visum för arbetssökande. Detta gör det möjligt för utländska medborgare att resa in på portugisiskt territorium som har kommit för att söka arbete under en period av 120 dagar, som kan förlängas med ytterligare 60 dagar, totalt 180 dagar", säger Ana Catarina Mendes, minister för parlamentariska frågor.

Ministern framhöll också att regeringen har avskaffat det som hon ansåg vara "en anakronism sedan länge, nämligen kvotsystemet för uppehållstillstånd för arbete".

Dessa åtgärder ingår i det lagförslag som ändrar det rättsliga systemet för inresa, vistelse, avresa och avlägsnande av utlänningar från det nationella territoriet, som nu har godkänts av ministerrådet.