Krediter med lägre värde kan dock medföra många risker för konsumenterna, särskilt de mest utsatta. Det är därför viktigt att bedöma situationen noggrant.

Sedan 2021 har DECO ingått i en bred koalition av icke-statliga organisationer i det civila samhället som avser att bidra till en hög skyddsnivå för konsumenternas intressen vid översynen av direktivet om konsumentkrediter. Koalitionen har tagit fram ett faktablad med en uppsättning rekommendationer för att bedöma kreditvärdighet när det gäller krediter av lågt värde.

Översynen av konsumentkreditdirektivet, som för närvarande diskuteras, fokuserar på tillämpningen av krav på kreditvärdighetsbedömning för krediter av lågt värde. "Även om dessa krediter betraktas som lågt riskfyllda är sanningen den att de ur konsumenternas ekonomiska intressen är verkligt farliga", säger de. Detta faktablad syftar därför till att ta itu med några av dessa farhågor genom att presentera sätt för att bedömningen av kreditvärdigheten, innan krediterna beviljas, ska vara effektivt rigorös, även när det gäller dessa krediter med lägre belopp.

DECO kommer att fortsätta att övervaka ändringen av direktivet för att se till att skyddet av konsumenternas intressen integreras i dess olika teman för att skapa större säkerhet och förtroende för konsumentkrediter.

Många konsumenter kontaktar DECO:s kontor för finansiellt skydd med tvivel om hur de ska hantera sin familjebudget för att garantera att lånevillkoren för lån med lågt värde följs.

Om du behöver stöd från DECO kan du ta kontakt via (+351) 213 710 238 eller skicka ett e-postmeddelande till gas@deco.pt.