Helena Carreiras erinrade om att Portugal redan har tillhandahållit "militär, dödlig och icke-dödlig materiel, utrustning, ammunition, vapen, men också kommunikationsmaterial och hälsovårdsmaterial", och svarat på de förfrågningar som har kommit in, såsom första hjälpen-kit, förutom tillgänglighet för "mottagande av sårade ukrainare", och sade då att "möjligheten att utbilda ukrainska soldater och väpnade styrkor på olika nivåer övervägs också".

Ministern medgav att det fortfarande inte finns "någon konkret begäran" från de ukrainska myndigheterna, men sade att det finns en föreställning om att "det är ett behov som kommer att uppstå för de ukrainska väpnade styrkorna".

"Om det är Ukrainas beslut - och vi arbetar alltid i den riktningen, det vill säga att det är enligt Ukrainas behov som vi svarar - kan denna utbildning tillhandahållas redan nu, det är faktiskt inte en situation bara för efterkrigstiden", förklarade hon.

Portugal står till förfogande för att utbilda ukrainsk militär personal och har redan gjort en bedömning av vilken typ av utbildning landet kan erbjuda, enligt försvarsminister Helena Carreiras.