I ett skriftligt svar till Lusa sade CTP:s ordförande Francisco Calheiros att organisationen välkomnar "den åtgärd som regeringen har tillkännagivit för att skapa en visering för arbetssökande utlänningar, som gör det möjligt för utlänningar att resa in och stanna i vårt land i sex månader, och avskaffandet av kvotsystemet för invandring".

Han varnade dock för att "för att denna åtgärd ska bli effektiv är det nödvändigt att de strukturer inom den offentliga förvaltningen som kommer att ha ansvar i denna fråga avbyråkratiseras ordentligt och att de är snabba i sitt beslutsfattande, för att undvika problem".

"Åtgärden kommer att vara värdelös om statsapparaten inte reagerar i tid och på lämpligt sätt", betonade han. Francisco Calheiros sade också att "även om det inte är en strukturell åtgärd, eftersom den är begränsad till sex månader, är detta en åtgärd som CTP har efterfrågat under lång tid, eftersom det är en av de omedelbara lösningarna för att underlätta för turistföretagen att anställa utländsk arbetskraft vid en tidpunkt då vi bevittnar ett allvarligt problem med brist på arbetskraft inom turistsektorn".