I Velas på ön São Jorge betonade socialdemokraten, som är ordförande för PSD/CDS-PP/PPM-koalitionens styrelse, att Azorerna "i allt högre grad främjar en högklassig turism".

"[Vi vill] garantera en turism av hög kvalitet, inte bara för den installerade kapaciteten för att garantera att efterfrågan tillfredsställs, utan också för att öka efterfrågan genom rörlighet för att stimulera utbudet av installerad kapacitet", sade han.

Han tillade dock: "alltid på en excellensnivå, inte med låga priser".

"Inte för massproduktion, utan framför allt för excellens, kvalitet och mervärde. Rörlighet bidrar till att förstärka denna strategi", sade José Manuel Bolieiro.

På onsdagen avslöjade den regionala statistikmyndigheten (SREA) att övernattningarna på turistboenden på Azorerna tredubblades mellan januari och april jämfört med samma period förra året, men att de fortfarande ligger under de värden som registrerades 2019, före Covid-19-pandemin.