Enligt uppgifterna skickade portugiser som arbetar utomlands 294,5 miljoner euro till Portugal i april, vilket är en ökning med 5,1 % jämfört med de 280,1 miljoner euro som skickades i april förra året.

Omvänt skickade utlänningar som arbetar i Portugal 43,9 miljoner euro i april, vilket motsvarar en ökning med 9,9 % jämfört med de 39,9 miljoner euro som skickades till deras ursprungsländer i april förra året.

När det gäller de portugisisktalande afrikanska länderna (PALOP) är ökningen ännu tydligare.

Portugiser som arbetar i portugisisktalande afrikanska länder skickade 13,5 miljoner euro till Portugal i april, vilket motsvarar en ökning med 32,5 % jämfört med de 10,2 miljoner euro som skickades under samma period 2021.