Rapporten 2021 om invandring, gränser och asyl (RIFA), visar att SEF rapporterade 54 offer för människohandel, fem färre än i 2020, som utgör de mest relevanta nationaliteterna i Moldavien (11), rumänska (8) och marockanska (7).

Enligt rapporten "kan man för 2021 konstatera att, när det gäller typen av exploatering att det är arbetskraft som fortsätter att ha den mest förekommande i Portugal".

Förra året registrerade utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten också följande 31 brott om människohandel, av totalt 627 brott i samband med människohandel. med migrationsfenomen, med förfalskning av dokument (375) och stöd till olaglig invandring (101) var de mest uttrycksfulla.

I dokumentet rapporteras också att SEF noterade en ökning av upptäckt av dokumentförfalskning med 21,9 % jämfört med 2020, med totalt 401 förfalskade identitets-, rese- och uppehållshandlingar.