"Vi kommer att investera cirka 1 500 miljoner euro i förnybara projekt fram till 2025, detta är EDP:s andel, så Ocean Winds, som helhet, har vår partner [Engie] som sedan investerar den andra halvan och detta kan representera upp till cirka 17 GW, 17 000 megawatt, förnybar kapacitet i havet", förklarade den verkställande direktören Miguel Stilwell d'Andrade för Lusa. Ocean Winds är ett samriskföretag som skapades av EDP och det franska företaget Engie i juli 2020 och vars syfte är att investera i vindkraftsprojekt globalt. Denna investering är planerad i företagets affärsplan fram till 2025, men enligt den verkställande direktören analyseras möjligheten att gå "längre", eftersom Ocean Winds "redan har lyckats uppnå det som planerades i affärsplanen". "[Havsbaserad vindkraft] är helt klart ett av de områden som växer mest, det blir svårare att göra landbaserad vindkraft, även av miljöskäl och ibland på grund av visst motstånd från lokalsamhällen, och i den meningen har havsbaserad vindkraft mycket större potential", sade EDP-chefen. Av den totala prognostiserade kapaciteten för havsbaserad vindkraft är omkring fem till sju GW projekt redan i drift eller under uppbyggnad till 2025, till exempel i Skottland eller Belgien.