Vad är afasi? Afasi är en förvärvad kommunikationsstörning. Den kan påverka förmågan att tala, skriva, förstå talat och skrivet språk eller att göra gester. Afasi kan uppstå när det finns en skada eller störningar i de delar av hjärnan som kontrollerar språkmekanismerna, till exempel efter en stroke, en traumatisk hjärnskada, en hjärninfektion eller en neurodegenerativ sjukdom.


Vad är primär progressiv afasi? Primärprogressiv afasi är en varierande grupp av sjukdomar som orsakas av en progressiv störning av de delar av hjärnan som kontrollerar språket. I dessa fall drabbas patienterna av en långsam progressiv förlust av språkfunktioner. Patienterna hänvisar vanligen till svårigheter att hitta ord, säga namn på föremål och personer, större svårigheter att följa med i samtal eller progressiva svårigheter med att läsa och skriva. I takt med att den neurodegenerativa sjukdomen fortskrider kan andra kognitiva områden påverkas, t.ex. minnet eller förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Dessutom är förekomsten av psykologiska och beteendemässiga störningar mycket vanlig.


Typen och utvecklingen av primär progressiv afasi varierar dock mycket från person till person. Diagnos och behandling av primär progressiv afasi: Vid primär progressiv afasi är debuten av afasi smygande, och ibland kan det dröja många år innan en diagnos ställs. Den medicinska diagnosen bör ställas av en neurolog som gör en neurologisk undersökning. Samtidigt bör patienterna göra en detaljerad undersökning av språket och de kognitiva förmågorna med en neuropsykolog och en logoped. Även om det inte finns något känt botemedel har forskningen visat att tidiga insatser är avgörande för att bromsa sjukdomsutvecklingen och för att behålla språkliga och kognitiva funktioner längre. Hur kan logopedin hjälpa till? Tal- och språkterapi kan hjälpa patienter med primär progressiv afasi att maximera sin kommunikation, i enlighet med deras specifika behov och utmaningar.


Familjens stöd och deltagande i behandlingen är avgörande för att lyckas, och därför är ett viktigt mål att erbjuda rådgivning och utbildning av kommunikationspartner. Specifika interventionsstrategier kommer att bedömas för varje person och anpassas till kommunikationsnedsättningens progression. Om du tror att du eller din familjemedlem har något av dessa symtom bör du tala med din läkare eller en logoped. Kom ihåg att ett tidigt ingripande kan göra skillnad.


Drª Ana Murteira (logoped, HPA Alvor)

Telefon: +351 282 420 400 www.grupohpa.com