Ungefär två tredjedelar av portugiserna tvingades skära ned på livsmedel på grund av stigande priser. Detta är slutsatsen från en Aximage-undersökning för Jornal de Notícias, TSF och Diário de Notícias, som avslöjar att 34 % av de svarande medgav att de hade minskat konsumtionen av vissa produkter, medan en fjärdedel har till och med minskat sina inköp av vissa produkter.

De höjda bränslepriserna har också förändrat rutinerna hos Portugiserna: 58 % slutade använda bilen på helgerna, 23 % började gå mer, och 13 % använder nu kollektivtrafik.

När det gäller inkomsterna säger 47 % av de tillfrågade att de har drabbats av en under de senaste 12 månaderna, medan 57 % säger att de har skjutit upp en inkomst utgift eller ett köp av "betydande värde".