"Händelsen kommer att kräva arbete för att se till att utrymmet rengörs och ventileras, så att det kan uppfylla alla villkor för att ta emot besökare, butiksinnehavare och andra anställda", säger Centro Colombo-administrationen.

Förvaltningen tillade att för närvarande "vidtas åtgärder för att låta anställda komma in för att stänga butikerna och ta bort de fordon som står på byggnadens parkeringsplats".

"Administrationen av Centro Colombo informerar om att centret kommer att återuppta sin normala verksamhet på måndag den 27 juni", angavs det i noten, där man bekräftade att det finns några mindre skador.

En källa från Lissabons brandkårregemente, som Lusa kontaktade, sade att branden i Colombo hade lett till tre lindriga skador, varav två på grund av rökinhalation.

De tre skadade transporterades till Hospital de Santa Maria i Lissabon.

Enligt en källa från förvaltningen av Centro Comercial Colombo bröt branden ut vid 13.30-tiden i en elomvandlingsstation som ligger på en lastnings- och lossningskaj.

Samma källa tillade att "på myndigheternas inrådan, som en förebyggande åtgärd, stängdes el- och gastjänsterna av, vilket är anledningen till att byggnaden måste evakueras".