"Vår avsikt är att under detta år skapa cirka 50 arbetstillfällen. med en ambition och en plan om att skapa minst 300 arbetstillfällen. arbetstillfällen under de kommande tre åren", säger Ricardo Martinho, ordförande för IBM Portugal.

Tjänstemannen talade på Regia Douro Park - Science och teknikparken i Vila Real, efter att ha undertecknat samarbetsprotokollet med kammaren, universitetet i Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) och Softinsa, ett dotterbolag till IBM.

"Vi hoppas att de siffror som vi lägger fram på bordet är konservativa", tillade Ricardo Martinho, och påpekade att skapandet av arbetstillfällen beror på av projekten och tillgången på anställda. Företaget söker akademiker med teknisk inriktning.

IBM kommer under den första fasen att installeras i Regia- och skapa en hubb vid UTAD för att komma närmare universitetsstudenterna.

Och enligt Vila Reals borgmästare Rui Santos, "som projektet konsolideras och växer", kommer parterna att söka efter "större anläggningar".