I ett beslut som publicerades i Diário da República, har ministeriet jordbruksdepartementet att på grundval av "uppgifter som registrerats inom ramen för agrometeorologiska och hydrologiska övervakningen för den nuvarande hydrologiska perioden torkan på Portugals fastland, efter en liten förbättring under det mars och april, återigen visat en betydande försämring under maj månad. och juni 2022, med negativa konsekvenser för jordbruksverksamheten som följd.

Utvärderingen, som bygger på PDSI (Palmer Drought Severity), är följande index, visar att torkans intensitet förvärrades i maj jämfört med föregående månader, med cirka 97,1 % av territoriet i klassen allvarlig torka. torka och 1,4 % i klassen extrem torka, en situation som förvärrades i första halvan av juni "med hela det kontinentala territoriet i en situation av svår eller extrem torka".

Orsaken till denna försämring har att göra med "den accentuerade nederbördsunderskott", 408 millimeter lägre än normalt den 15 juni, och och även "den genomsnittliga lufttemperaturen som är mycket högre än normalvärdet", uppgifter som stämmer överens med den information som samlats in av portugisiska institutet för havet och atmosfären (IPMA) och som delas med ECO/Capital Verde.